Pendidikan

JENJANG PENDIDIKAN

S1 : STMIK “YPTK” PADANG

S2 : UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA